ஜெயம் (2003)

ஜெயம் (2003)

  • Översikt
  • I rollerna
  • Filmteam
  • Filmfakta
  • Diskussion

View this page in English on Filmanic

The story is centered in a village where the parents of first cousins Sujatha (Sadha) and Raghu (Gopichand) decide that both will be married when they become adults. As a child, Sujatha's uncle gives her anklets, which she wears as she grows up. As they grow older, Raghu is caught smuggling money from his house. At school, Raghu beats up a kid for talking to Sujatha. They quarrel, and soon Raghu's family leaves for another village. Sujatha grows to be an attractive college girl, while the villain Raghu becomes a good-for-nothing character. On her way to college, Sujatha meets Ravi (Jayam Ravi), a poor but handsome, charming enthusiastic boy when he asked her to wear her anklets to college again, and soon after their quarrels they fall in love. . On the day of her marriage, Sujatha elopes with Ravi and the action hots up as they are chased by Raghu and his thugs.

 

Listor & Nyheter

TMDb Film.nu använder sig av The Movie Database API (TMDb) för vissa funktioner, men är inte på något sätt stödd eller certifierad av TMDb.

Vad du tycker om “ஜெயம்”

Dela “ஜெயம்” med dina vänner och starta en diskussion på Facebook eller Twitter!

ஜெயம்

Originaltitel

ஜெயம்

Speltid i minuter

160

Produktionsår

2003

Produktionsland
Internationell premiär

2003-03-03

×
×